บขส.กรุงเทพ-ห้วยยอด-ตรังวิ่งเลี่ยงเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ บขส. ยังคงให้บริการตามปกติในทุกเส้นทาง ยกเว้นเส้นทางกรุงเทพฯ -ด่านนอก จ.สงขลา จะให้
บริการได้ถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารหาดใหญ่ ส่วนเส้นทางกรุงเทพฯ -ห้วยยอด - ตรัง เปลี่ยนแปลงใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองแทน เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้ใช้บริการ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ หากมีปัญหาในการเดินทาง หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง