ศธ.สั่งเลื่อนเปิดเรียนภาคใต้152 โรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ ได้ประเมินสถานการณ์ สถานศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น ในพื้นที่ภาคใต้ ที่ส่งผลให้ต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนต่อไป จำนวน 152 โรงเรียน
โดยในจังหวัดสงขลา มีโรงเรียนมากที่สุด 107 โรงเรียน จังหวัดปัตตานี 15 โรงเรียน และจังหวัดนราธิวาส 22 โรงเรียน และมีรายงานว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก ซึ่งได้เตรียมการรับมือไว้แล้ว โดยได้มอบหมายให้ นายสงบ มณีพรหม ผุ้อำนวยการสำนักมัธยมศึกษาตอนปลาย และนายสุรพล รัตนไกร ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจตั้งศูนย์ช่วยเหลือและดูแลสถานศึกษา ขึ้นที่โรงเรียนวิทยาจังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ ก็ยอมรับว่า มีความห่วงใยในตัวเมืองหาดใหญ่ จึงสั่งการให้มีการเฝ้าระวัง เพราะอาจเจอไฟฟ้าลัดวงจรได้ พร้อมสั่งการให้ โรงเรียน เลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปก่อน เพื่อความปลอดภัยและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การศึกษาขึ้นสู่ที่สูง

อย่างไรก็ตาม นายชินวรณ์ ยังกล่าวอีกว่า จะขอให้ คณะรัฐมนตรี พิจารณาช่วยเหลือเหมือนกับพื้นที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ภาคใต้ ยังไม่สามารถประเมินตัวเลขความเสียหายที่จะชัดเจนได้ โดยต้องรอ 2-3 วัน
หลังระดับน้ำลดลงแล้ว