ศาลปค.ไม่รับคำฟ้องพธม.ยื่นถอนJBC-MOU43

ศาลปค.ไม่รับคำฟ้องพธม.ยื่นถอนJBC-MOU43
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สำนักงานศาลปกครองกลางวันนี้ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องคดี ที่นายสุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการพรรคการเมืองใหม่ กับพวกรวม 4 คน ยื่นฟ้อง นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะรัฐมนตรี เรื่องการกระทำการโดยมิชอบ ที่จะประชุมสภาเพื่อมีมติเกี่ยวกับ MOU 43 ของชายแดนไทย-กัมพูชา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน นี้ เนื่องจากศาลเห็นว่าเรื่องดังกล่าว เป็นขั้นตอนการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งไม่ถือว่าเป็นอำนาจทางปกครอง ที่ศาลปกครองจะรับคดีนี้ไว้พิจารณา ด้วยเหตุผลนี้ ศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณา