พายุดีเปรสชั่นจะขึ้นฝั่งภาคใต้เที่ยงคืนวันนี้

พายุดีเปรสชั่นจะขึ้นฝั่งภาคใต้เที่ยงคืนวันนี้
thaipbs

สนับสนุนเนื้อหา

เที่ยงคืนวันนี้พายุดีเปรสชั่นจะเคลื่อน ตัวขึ้นฝั่งภาคใต้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนัก และ มีลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราวประชาชนในภาคใต้จะต้องเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับ พลัน น้ำป่าไหลหลาก และ วางแผนอพยพไว้ล่วงหน้า โดยล่าสุด 2 อำเภอในจังหวัดสงขลา ประกาศยกระดับเตือนภัยเป็นระดับ 4 ซึ่งต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่

ขณะนี้พายุดีเปรสชั่นอยู่อ่าวไทยตอนล่าง ศูนย์กลางห่างจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสงขลา 270 กิโลเมตร และ พายุนี้ได้เคลื่อนตัวด้วยความเร็ว 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางทิศตะวันตกเฉียงเหลือและมีความเร็วสูงสุดประมาณ 50 กิโลเมตร โดยขณะนี้พายุกำลังเคลื่อนตัวบริเวณชายฝั่งจังหวัดปัตตานี และ นราธิวาส ก่อนขึ้นฝั่งที่จังหวัดสงขลาตอนล่างในเที่ยงคืนวันนี้ถึงเวลา 01.00น.ของวันพรุ่งนี้

โดยพายุดีเปรสชั่นเป็นพายุที่มีกำลังอ่อนลงความเร็วของลมใกล้บริเวณศูนย์ กลางไม่เกิน 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีอันตรายรุนแรงแต่ตลอดทางที่พายุผ่านจะทำให้ฝนตก ปานกลางถึงตกหนักได้มากถึง 100 มิลลิเมตรภายใน 12 ชั่วโมง ซึ่งพายุดีเปรสชั่นนี้จะทำให้ฝนตกหนักวันที่ 1-3 พฤศจิกายน และ ตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน รวมทั้งจะทำให้เกิดลมกระโชกแรงวันที่ 1-2 พฤศจิกายนด้วย

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประกาศเตือนประชาชนใน 10 จังหวัดภาคใต้ซึ่งเป็นระดับ 3 จากทั้งหมด 4 ระดับ โดยขณะนี้ อำเภอหาดใหญ่ และ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ประกาศเตือนภัยระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ต้องเตรียมอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ ส่วนประชาชนต้องเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ไฟฉาย แบตเตอร์รี่ วิทยุกระเป๋าหิ้ว และ ยา รวมถึงศึกษาทิศทางอพยพโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยตามแนวชายฝั่งทะเล

ขณะที่หลายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าปริมาณน้ำ ฝนสูงกว่า 90 มิลลิเมตรขึ้นไปจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักได้และ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามี 6 จังหวัดภาคใต้มีปริมาณฝนตกมากกว่า 100 มิลลิเมตร ได้แก่ สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี นราธิวาส และยะลา

ส่วนที่จังหวัดพัทลุงน้ำในลุ่มน้ำต่างๆเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้โครงการฝายสามหลัก อำเภอกงหรา มีน้ำล้นฝายแล้ว 1.18 เมตรแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ เข้าท่วมตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง และตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน เช่นเดียวกับโครงการฝายท่าเชียด อำเภอตะโหมด มีน้ำล้นฝายแล้ว 1.05 เมตร โดยน้ำจะเข้าท่วมตำบลเขาชัยสน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน และตำบลโคกสัก ตำบลท่ามะเดื่อ ตำบลนาปะขาว อำเภอบางแก้ว

ล่าสุดที่จังหวัดนราธิวาส ที่อำเภอเจาะไอร้อง วัดปริมาณน้ำฝนได้ 150 มิลลิเมตร และอำเภอระแงะ วัดได้ 71.50 มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในคลองตันหยงมัสสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นประชาชนที่อาศัยริมสองฝั่งคลองตันหยงมัสต้องเฝ้าระวังน้ำท่วม เพราะมีแนวโน้มว่านน้ำจะล้นตลิ่ง