กกร.เล็งช่วยปชช.น้ำท่วมให้ตรงจุดขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. เปิดเผยว่า ทางภาคเอกชน ทั้ง 3 สถาบัน จะเตรียมการให้ความช่วยเหลือกับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในช่วงที่น้ำลดลงแล้ว ซึ่งจะมีการสอบถามความต้องการของประชาชน ในการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือ เป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ความช่วยเหลือที่ผ่านมา ยังไม่ตรงกับความต้องการ ของประชาชนในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าว จะมีการประสานงาน กับทางภาครัฐ เพื่อให้การช่วยเหลือไม่เกิดการซ้ำซ้อน

นายดุสิต กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ส่วนปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น ภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญ ซึ่งการศึกษากฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อม หากแล้วเสร็จ จะมีการเสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ. ต่อไป เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการ