สธ.เตรียมส่งชุดควบคุมโรคลงพื้นที่น้ำลด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมต.สธ. เปิดเผย ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ว่า สธ. ได้สั่งเพิ่ม 3 เรื่อง ในการช่วยเหลือ โดยให้องค์การเภสัชกรรม เร่งกำลังผลิตยา ชุดน้ำท่วมให้มากขึ้น และส่งมอบยาไปยังจังหวัดประสบภัย 26 จังหวัด ส่วนเรื่องที่ 2 ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เร่งรัดฟื้นฟู พื้นที่น้ำท่วมที่ลดโดย เน้นเรื่องฟื้นฟูสภาพจิตใจ ควบคุมโรค ต้องกำจัดพาหะนำโรค กำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล รวมทั้ง แผนงานด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดเรือน ตลาดสดและแหล่งน้ำสาธารณะ

ส่วนเรื่องสุดท้าย คือ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชน แยกเป็นรายบุคคล เพื่อให้รู้จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริง และรณรงค์ประชาชนดูแลตนเองอย่างละเอียด

อย่างไรก็ตาม โรคระบาดหลังน้ำท่วม ยังไม่พบโรคระบาดในพื้นที่ใด และได้สั่งการให้กรมควบคุมโรค จัดเตรียมทีมควมคุมป้องกันโรค และลงพื้นที่หลังน้ำลด ในวันพรุ่งนี้ เพิ่มควมคุมแมลง พาหะนำโรคทั้งแมลงวัน ยุง และหนู โดยเจ้าหน้าที่ จะลงพื้นที่แรก คือ จ.ลพบุรี และมีรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจสอบด้วย