สำนักงบฯโอนเงินชดเชยนาน้ำท่วมแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ 9 จังหวัด ที่ประกอบด้วย กาญจนบุรี นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ลพบุรี ศรีสะเกษ สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และ พิจิตร รวม 9 จังหวัด ที่นาข้าว นาปี 2552/2553 นาข้าวถูกเพลี้ยกระโดด เข้ากัดกินทำลายต้นข้าว จนเป็นภัยพิบัติทางการเกษตร และเศรษฐกิจ และชาวนาเคยเรียกร้องเงินชดเชย ที่รอมานานกว่า 9 เดือน คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 496 ล้านบาท ซึ่งจะต้องจ่ายชดเชยให้ชาวนาที่นาข้าวเสียหายไร่ละ 606 บาทนั้น ขณะนี้ขอแจ้งข่าวดีว่า สำนักงบประมาณได้ทำการโอนเงินตามขั้นตอนไปยัง 9 จังหวัดแล้ว และขั้นตอนต่อไปคือ หน้าที่ของธนาคาร ธ.ก.ส. กับสำนักงานเกษตรอำเภอ และเกษตรจังหวัด ที่จะต้องทำระบบข้อมูล เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีชาวนา ดังนั้นตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 1 พ.ย. 2553 ขอให้ชาวนาไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้าน และคาดว่าวันศุกร์ ที่ 5 หรือ วันจันทร์ ที่ 8 พ.ย. 2553 ชาวนาก็สามารถนำสมุดบัญชีไปเบิกเงินสดได้จากธนาคาร ธ.ก.ส. เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนต่อไป ซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีของชาวนา 9 จังหวัด ที่รอรับเงินชดเชย และได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว