ไต้ฝุ่นชบาเคลื่อนตัวถึงตอ.ของญี่ปุ่นแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักอุตุนิยมวิยาของญี่ปุ่น รายงานว่า พายุไต้ฝุ่นชบา เคลื่อนตัวอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 250 ก.ม. มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 162 ก.ม./ช.ม. ซึ่งคาดว่า อิทธิพลของพายุจะส่งผลกระทบต่อกรุงโตเกียวในพรุ่งนี้

สถานีวิทยุ เอ็นเฮชเค ของญี่ปุ่นรายงานว่า บรรดาสายการบินต่าง ๆ ได้มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย 34 เที่ยว และเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก 16 เที่ยว ทั้งนี้ ยังได้มีการประกาศเตือน ประชาชนให้ระมัด
ระวังกระแสลมแรง คลื่นสูง พายุฝนฟ้าคะนอง และน้ำท่วมในพื้นที่ราบลุ่มด้วย