น้ำมูลบุรีรัมย์สูงต่อเนื่องพท.เกษตรหนัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.คูเมือง และ อ.พุทไธสง ที่ถูกน้ำท่วมบ้านเรือน ไร่นา วัด และโรงเรียน สูงกว่า 1 เมตรนั้น มานานร่วมสัปดาห์แล้ว อีกทั้ง ระดับน้ำยังไม่ลดลง และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ อ.แคนดง และ อ.สตึก ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 10 - 50 ซ.ม. ซึ่งทางจังหวัดได้สั่งการให้เฝ้าระวังในพื้นที่ 4 อำเภอ ที่อยู่ติดริมแม่น้ำมูล ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลล่าสุดพบว่า มีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมแล้ว 7 หมู่บ้าน นาข้าวที่กำลังตั้งท้องจมน้ำแล้ว กว่า 28,800 ไร่ จำนวน 14 หมู่บ้าน และในจำนวนนี้มีนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมขังได้รับความเสียหายสิ้นเชิง 18,250 ไร่