ระดับน้ำในแม่เจ้าพระยาเริ่มลดลงแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด มีปริมาณน้ำไหลผ่าน จ.นครสวรรค์ 2,696 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เขื่อนเจ้าพระยา 3,691 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เขื่อนพระรามหก 789 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที และที่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,561 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และแนวโน้มปริมาณน้ำที่นครสวรรรค์ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเขื่อนเจ้าพระยาเช่นกัน ทั้งนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพี่มเติม คาดว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะลดลงตามลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือที่ไหลหลากจากตอนบน จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวลำน้ำ ตรวจสอบคันกั้นน้ำให้มีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด