โสภณยันเร่งดำเนินการรถไฟความสูงไทยจีน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ความร่วมมือด้านการพัฒนากิจการรถไฟความเร็วสูงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะนี้มี 5 เส้นทาง ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด ในการดำเนินการ ซึ่งจะเริ่มในส่วนของ กรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะทาง 615 กม. มูลค่า 2.8 แสนล้านบาท เป็นเส้นทางแรก เนื่องจาก เป็นเส้นทางเชื่อมต่อ ระหว่าง 3 ประเทศ คือ จีน ลาว และไทย ซึ่ง กระทรวงคมนาคม จะเร่งเจรจาความร่วมมือ เพื่อให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม แนวทางการเจรจากับจีน จะอยู่ภายใต้กรอบที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ โดยจะหารือถึงแนวทางการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนไทยจีน เพื่อให้ บริษัทดังกล่าว เป็นผู้ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง พร้อมเตรียมหารือเกี่ยวกับเทคนิค
และวิธีการก่อสร้างโครงการนี้ด้วย