ผู้แทนพระองค์ฯเชิญถุงยังชีพพระราชทาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงมีความห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอ่างทอง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี รองประธานที่ปรึกษาประจำกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในวันนี้ เวลา 09.30 น. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น โดยจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มารักษาผู้ประสบภัยพิบัติที่มีอาการเจ็บป่วย พร้อมทั้งจัดตั้ง "ครัวสายใยรักแห่งครอบครัวในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ" ขึ้น โดยได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม
2553 ณ ศาลาวัดพิจารณ์โสภณ ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง สำหรับ รายการอาหารประจำวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 ประกอบด้วย แกงฟักทองใส่หมูและผัดขิงหอมใหญ่ แจกจ่ายให้แก่ราษฎร จำนวน 1 มื้อ วันละ 1,045 กล่อง จำนวน 1,045 ครัวเรือน

การนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนการเริ่มต้นจัดตั้งครัวสายใยรักแห่งครอบครัวในครั้งนี้

สำหรับการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ ได้มีราษฎรในพื้นที่ ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จำนวน 1,000 คน ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นำความปลาบปลื้มให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในอำเภอป่าโมก เป็นอย่างยิ่ง