นายกฯคอนเฟอเรนซ์ให้กำลังใจคนน้ำท่วม

นายกฯคอนเฟอเรนซ์ให้กำลังใจคนน้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี วิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อสอบถามความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจาก นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย และ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน โดย นายสาทิตย์ รายงานว่างบประมาณที่อนุมัติช่วยเหลือนั้น ส่วนใหญ่ส่งลงพื้นที่ไปแล้ว ขณะที่ทางด้าน นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ตัวแทนภาคเอกชนหลายส่วน เสนอตัวเข้าช่วยในการฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านพักหลังน้ำลด นอกจากนี้ นายกฯยังได้สอบถามถึงเรื่องการปรับกำลังคนที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือในจังหวัดต่างๆ ว่ามีการถ่ายเทไปยังจังหวัดอื่นๆ ที่ประสบปัญหาแล้วหรือไม่ โดย นายสาทิตย์ ยืนยันว่า มีการปรับไปแล้ว นอกจากนี้ยังรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย ทำรายงานตัวเลขเกี่ยวกับผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ให้

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยดูเรื่องของการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิต ระหว่างหน่วยที่ไม่ตรงกัน ซึ่ง นายสาทิตย์ ยืนยันว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 85 ราย ขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รายงานกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวความขัดแย้งของชาวบ้านในหมู่บ้านเมืองเอก กระทั่งมีการรื้อคันกั้นน้ำว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ไม่พบว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งน่าจะเป็นการเข้าใจผิดจากการที่ชาวบ้านเข้าไปช่วยจัดเรียงกระสอบทรายมากกว่า ขณะที่หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และกรมชลประทาน ต่างรายงานความคืบหน้าของการทำงานให้ทราบด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามช่วงท้ายของการออกอากาศ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ในวันอาทิตย์นี้หลังจบ รายการเชื่อมั่นประเทศไทยฯ แล้ว ตนเองจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนต่อด้วย


นอกจากนี้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวยืนยัน ถึงการพิจารณาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ เขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา รวม 3 ฉบับ ว่ารัฐบาลไม่มีวาระซ่อนเร้น แอบแฝง และยังเดินหน้ารักษาผลประโยชน์ ของประเทศอย่างเข้มแข็ง ขณะที่ยังไม่ทราบเรื่องที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ยื่นเรื่องต่อศาลปกครอง ให้ระงับเพิกถอนบันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลไทย-กัมพูชา ปี 2543 และบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ เจบีซี ทั้ง 3 ฉบับ รวมถึงให้เพิกถอนร่างข้อตกลงชั่วคราวไทย-กัมพูชา ว่าด้วยปัญหาชายแดนในพื้นที่ และรู้สึกแปลกใจ ในสิ่งที่กล่าวหารัฐบาล โดยยืนยันว่า รัฐบาลไม่เคยมีวาระซ่อนเร้นแอบแฝง หรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เรื่องดินแดนอย่างแน่นอน ขณะเดียวกัน ก็ยืนยันด้วยว่า บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา รวม 3 ฉบับ และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 6 ที่นำเสนอต่อรัฐสภา เป็นการเสนออย่างเปิดเผย ไม่ได้มีการผลักดันแบบเร่งด่วน เพราะเป็นเรื่องที่ค้างอยู่ ในการพิจารณาของรัฐสภานานแล้ว ซึ่งกรณีนี้อย่ากล่าวหารัฐบาลว่า ฉกฉวยโอกาส ที่เกิดอุทกภัยนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภา
และ ยืนยันว่า ไม่กังวลกรณีที่กลุ่มพันธมิตรฯ เตรียมนัดชุมนุมใน วันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ เพื่อคัดค้านการพิจารณาร่างดังกล่าว โดยขอให้การชุมนุม อยู่ในกรอบของกฎหมาย และหากทำผิดก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย