บริดจสโตนได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

บริดจสโตนได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

มร.โชชิ อารากาวา  ประธานคณะกรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานบริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น  ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาว่า บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  จึงได้เป็นตัวแทนมอบหนังสือแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่  มร. โชชิ อารากาวา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีการลงทุนทางธุรกิจในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายทำให้ประเทศไทยเป็นสถานที่น่าลงทุนแห่งหนึ่งในเอเชีย

บริดจสโตน ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี และมร.โชชิ อารากาวา ได้มีส่วนสำคัญในการบริหารงาน บริษัทบริดจสโตนในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 13 ปี นับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างอนาคตที่เข้มแข็งและมั่นคงต่อไป

ข้อมูลเบื้องต้น บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น

บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทใหญ่อันดับหนึ่งของโลกในอุตสาหกรรมยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยาง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นอกจากจะผลิตยางรถยนต์เพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ยังผลิตสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป เคมี และอุปกรณ์กีฬาอีกด้วย โดยจำหน่ายสินค้าในมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก