พรทิวาสั่งคุมเข้มราคาสินค้าหลังน้ำลด

พรทิวาสั่งคุมเข้มราคาสินค้าหลังน้ำลด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจาก สถานการณ์น้ำท่วม เริ่มคลี่คลาย ทางกระทรวงพาณิชย์ จะคุมเข้มในเรื่องของการฉวยโอกาส ขึ้นราคาสินค้าอย่าเข้มงวด ทั้งในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภค และวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะมีความต้องการมากในการซ่อมแซมบ้านเรือนช่วงน้ำลด โดย กระทรวงพาณิชย์ ยังคงขอความร่วมมือ ในการตรึงราคาสินค้าไปจนถึงสิ้นปี ซึ่งหากมีการฝ่าฝืน ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวด้วยว่า ราคาผักที่แพงขึ้นในขณะนี้ ร้อยละ 30 ทางกระทรวงพาณิชย์ จะประสานกับร้านมิตรธงฟ้า จำหน่ายสินค้าอาหารปรุงสำเร็จซึ่งเชื่อว่า จะไม่กระทบต่ออัตราเงินเฟ้อของประเทศอย่างแน่นอน