ชมรมนายอำเภอเชียงรายมอบเงินช่วยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชมรมนายอำเภอ จังหวัดเชียงราย ตัวแทนเครือข่ายสื่อมวลชน จังหวัดเชียงราย และภาคเอกชนในหลายพื้นที่ นำเงินสดและสิ่งของที่รวบรวมในการเปิดรับบริจาค ในการช่วยเหลือน้ำท่วม ภาคอีสานและภาคกลาง เป็นเงินสดจำนวน 120,000 บาท มอบให้กับ นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะ ทางภาคอีสานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจาก เกิดน้ำท่วม อย่างหนัก

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เน้นย้ำส่วนราชการทุกหน่วย มีการออกตรวจสอบราคาพืชผักที่มีการจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย หลังจากหลายพื้นที่ เกิดน้ำท่วม และมีการปรับราคาของพืชผักที่นำมาขายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งอาจจะสูงเกินจริง เนื่องจาก มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่จึงต้องมีการสำรวจ เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของการซื้อขายผักด้วย