ผอ.เนคเทคตั้งเป้าดันงบวิจัยเพิ่ม1%ของGDP

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดเผยว่า ทิศทางการบริหารงานที่สำคัญของการดำรงตำแหน่ง สมัยที่ 2 จะทำงานใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมไอซีที มากขึ้น เพื่อนำความองค์ความรู้ที่มีเข้าไปช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ใช้ได้จริงเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมให้น้ำหนักและความสำคัญกับปัญหาในประเทศ และกลุ่มอาเซียน ผสานความร่วมมือระหว่างกัน โดยอีก 5 ปี ต้องการเห็นการใช้จ่ายงบการวิจัย เพิ่มขึ้นเป็น 1% จาก 0.2% ของจีดีพี พร้อมกับ เห็นมูลค่าการวิจัยคืนทุนกลับมาจากงบการวิจัยแต่ละปีได้ 80 ล้านบาท และงบที่ได้จากการร่วมงานกับหน่วยงานอื่น 200 ล้านบาท ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ในปี 2554

ทั้งนี้ ได้เจรจาร่วมมือบ้างแล้วกับกระทรวงไอซีที และซิป้าจะผลักดันแผนบรอดแบนด์แห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาทุกๆ ด้านทั้งคน และเทคโนโลยี