น้ำท่วมเกาะเกร็ดยังหนัก ท่าเรือสูญรายได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วมบริเวณชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขณะนี้ปริมาณน้ำได้ลดลงบ้างแล้วบ้านส่วน แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนไทย ในชุมชนจำนวนมาก ล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมภายในชุมชนเกาะเกร็ดนั้น ระดับน้ำได้ลดลงจากเมื่อคืนที่ผ่านมา กว่า 1 เมตร แล้ว แต่ระดับน้ำก็ยังคงไหลท่วม โดยรอบของบริเวณชุมชนอยู่ และในช่วงเวลา 10.00 น. ของวันนี้ ปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น อีกครั้ง โดยการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทย ในชุมชน เป็นไปอย่างยากลำบาก หลายคนต้องเดินทางออกไปทำงาน ส่วนประชาชนที่ประกอบอาชีพอยู่ภายในชุมชน ต่างได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก

จากการพูดคุยกับ นางรักขณา ใจสว่าง อายุ 56 ปี พนักงานเก็บเงินค่าเรือโดยสารข้ามฟากบริเวณวัดปรมัยยิกาวาส เปิดเผยว่า เหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าว ส่งผลกระทบกับรายได้เป็นอย่างมาก ซึ่งปกติแล้ว ในวันธรรมดานั้น ท่าเรือจะเก็บเงินค่าใช้บริการได้วันละ ประมาณ 2,000 บาท ส่วนในวันหยุด จะตกอยู่ที่ 4,000-5,000 บาท แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม รายได้ลดลงอย่างมาก ตกอยู่ที่วันละ 400-500 บาท

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนเกาะเกร็ด ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา