ศูนย์เตือนภัยฯประสานสถิติจว.สำรวจน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า หลังจากที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สั่งให้ดำเนินการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมการป้องกันได้ทันนั้น กระทรวงไอซีที จึงได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ กสท โทรคมนาคม และทีโอที ตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อรับมือภัยพิบัติทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะอุทกภัยอย่างเต็มที่ทุกรูปแบบ

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้ร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพิ่มช่องทางในการรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อเร่งเข้าให้การช่วยเหลือ โดยได้ขอให้บุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด ออกสำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยที่อาจยังไม่ได้รับความช่วยเหลือในทุกพื้นที่อย่างละเอียด พร้อมขอความร่วมมือเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยและนักวิทยุชุมชนสมัครเล่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น รวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจความต้องการและเป็นจุดรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบอุทกภัย ทำให้ประชาชน และผู้เดือดร้อนมีทางเลือกในการติดต่อแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น