ลพบุรีได้รับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมเป็นจังหวัด แรก

ลพบุรีได้รับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมเป็นจังหวัด แรก
thaipbs

สนับสนุนเนื้อหา

ส่งมอบเงินช่วยเหลือ 50,000 บาท แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต แต่หากเป็นผู้นำครอบครัวจะได้ 100,000 บาท

 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ในฐานะประธานคณะทำงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ คชอ. เตรียมประชุมประเมินสถานการณ์น้ำท่วมที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้ (29 ต.ค.) และจะลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งมอบเงินช่วยเหลือ 50,000 บาท แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต แต่หากเป็นผู้นำครอบครัวจะได้ 100,000 บาท

ด้านนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เช่น นาข้าวจะได้รับค่าชดเชยไร่ละ 2,098 บาท จากเดิม 606 บาท พืชไร่ได้ไร่ละ 2,921 บาทจากเดิม 837 บาท ส่วนความเสียหายด้านประมงและปศุสัตว์ ใช้หลักเกณฑ์เดิมเมื่อปี 2549 นอกจากนี้ พร้อมเตรียมเสนอรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือพักหนี้เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิก สหกรณ์การเกษตร ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ส่วนเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กระทรวงการคลัง ที่จะเป็นผู้ดำเนินการ