เพิ่มเงินให้ญาติผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมเป็นคนละ 1 แสนบาท

เพิ่มเงินให้ญาติผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมเป็นคนละ 1 แสนบาท
thaipbs

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรียอมรับว่ายังไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ทั่วถึง และพร้อมจะเร่งรัดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครัวเรือนละ 5,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว ขณะที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำได้

พ่อค้าแม่ค้าหลายคนที่มีร้านค้าในท่าเรือข้ามฟากท่าพระจันทร์ต้องเร่งขนสินค้าหนีน้ำหลังน้ำได้ไหลเข้าท่วมร้านค้า จากระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่ขึ้นสูงสุดในช่วง 10.00 น.วันนี้ที่ระดับ 1.98 เมตร โดยจุดที่น้ำขึ้นสูงสุดอยู่ที่ปากคลองตลาดวัดได้ 2.06 เมตร ขณะปริมาณน้ำที่ผ่านจุดวัดน้ำในอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าสู่กรุงเทพมหานครวันนี้อยู่ที่ 3,319 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจความพร้อมศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานคร พร้อมตรวจอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลม โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่ากรุงเทพฯจะรับมือกับสถานการณ์น้ำขณะนี้ได้ แต่ยังกังวลช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งในเบื้องต้นจะเร่งให้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด พร้อมกับยอมรับว่าการช่วยเหลือขณะนี้ยังทำได้ไม่ทั่วถึง

ส่วน นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ได้ล่องเรือไปตรวจสถานการณ์น้ำบริเวณเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมบอกว่าได้เร่งรัดมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะเงินจำนวน 5,000 บาทต่อครัวเรือน โดยจะใช้วิธีโอนเงินผ่านธนาคารรวมทั้งได้เงินบริจาคของสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่มให้กับญาติผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยอีกคนละ 50,000 บาทจากเดิม 50,000 บาทรวมเป็นคนละ 100,000 บาท