มติศาลรธน.ฟ้องคนแพร่คลิปลับชี้หมิ่น

มติศาลรธน.ฟ้องคนแพร่คลิปลับชี้หมิ่น

มติศาลรธน.ฟ้องคนแพร่คลิปลับชี้หมิ่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะกรรมการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ ได้มีมติมอบหมายให้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ต่อผู้ที่ให้ข่าวทางหนังสือพิมพ์ ดูหมิ่น หมิ่นประมาทและข่มขู่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการเปิดเผยคลิปวิดีโอ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมการพิจารณาคดีของศาลรัฐ
ธรรมนูญ อีกทั้งที่ประชุมมีมติให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดำเนินการแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการเพิกถอนหนังสือเดินทางประเภทราชการของนายพสิษฐ์ ศักดาณรงค์ อดีตเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากปัจจุบัน นายพสิษฐ์ ได้พ้นจากตำแหน่งเลขานุการ ประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะนี้ คณะตุลาการ ได้แสดงความห่วงใยต่อความสงบเรียบร้อย ต่อบ้านเมืองและการดำรงไว้ซึ่งสถาบันศาลรัฐธรรมนูญ ที่เป็นกลไกสำคัญ ของอำนาจตุลาการ ทั้งนี้ได้ยืนยันว่า การดำเนินการใดๆ ที่ไม่มีความประสงค์ ที่จะมุ่งตอบโต้ หรือเป็นคู่กรณีกับฝ่ายใด และการดำเนินการตามขั้นตอนทุกอย่าง เป็นไปตามกฎหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งเพื่อให้สาธารณชน ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร ในครั้งนี้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากมีความจำเป็นจะแจ้งข่าวสารให้ทราบ และทำการประชุมหารือร่วม
กันและเมื่อมีมติอย่างไร ก็จะแถลงหรือมอบหมายให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆ ไป


ขณะที่การประชุมคณะตุลาการครั้งนี้ ได้มีการประสาน ให้กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มาทำการตัดสัญญาณโทรศัพท์ภายในห้องประชุมและบริเวณโดยรอบสำนักงาน ทำให้ระหว่างการประชุม เจ้าหน้าที่หรือสื่อมวลชน จะไม่สามารถใช้
โทรศัพท์มือถือได้