คลังหั่นเป้าGDPเหลือ7.4 น้ำท่วมฉุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคเกษตร ที่มีพื้นที่เสียหายประมาณ 2.4 ล้านไร่ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อภาคบริการและการท่องเที่ยว ดังนั้น สศค. ได้มีการประเมินแนวโน้มอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2553 ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 7.4 จากก่อนหน้านี้ที่ประเมินว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.6