อภิรักษ์เตือนเหนือล่าง-ใต้ระวังน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย กล่าว ภายหลังการประชุม เพื่อสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน โดยแจ้งเตือนไปยังจังหวัดพิษณุโลกกำแพงเพชร และ เพชรบุรี ให้ระวังน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนัก เมื่อคืนที่ผ่านมา รวมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพรด้วย ส่วนบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ทางกรมชลประทาน ได้
ควบคุมการปล่อยน้ำในปริมาณน้อยที่สุด ไม่เกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที สำหรับบริเวณแม่น้ำมูล และแม่น้ำชี ขณะนี้น้ำได้เคลื่อนตัว ไปยังจังหวัดต่างๆ แล้ว โดยแม่น้ำชีได้ไหลไปยังจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งต้องเฝ้าระวังชุมชนทั้งริม 2 ฝั่งแม่น้ำ

ขณะที่แม่น้ำมูล ก็ได้ไหลไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์ ด้วย ทั้งนี้มาตรการในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยถนนภายหลังจากที่น้ำลดแล้ว จะมีการร่วมกันระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กับองค์กรเอกชนและท้องถิ่น จัดทำปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนและจิตใจต่อไป