ผบ.ตร.ยกเลิกศรีวราห์นั่งผบช.ภ.1อัศวินดู

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามคำสั่งตร.ที่ 548/2553 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน(รรท.) โดยมีใจความว่า ตามที่มีคำสั่งตร.ที่ 454/2553 ลงวันที่ 27 กันยายน ให้ พล.ต.ต.ศรีวราห์
รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รรท.ผบช.ตำรวจภูธรภาค 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา นั้น เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ครั้งที่ 10/ 2553 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ได้พิจารณาเห็นว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ พล.ต.ต.ศรีวราห์ ไปรรท.ผบช.ภ.1 ดังกล่าวนั้น ยังไม่เหมาะสม ก.ตร.จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 31(8) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มีมติให้ ตร. เปลี่ยนตัวผู้ รรท.ผบช.ภ.1 ดังนั้น ผบ.ตร.จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 72(1) พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ยกเลิกคำสัง ตร.ที่ 454/2553 ลงวันที่ 27 กันยายน เฉพาะราย พล.ต.ต.ศรีวราห์ ลำดับที่ 43 ให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ที่ปรึกษา(สบ10) ด้านสืบสวน ไป รรท.รองผบช.ภ.1 อีกหน้าที่ 1 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม