สอท.จ่อขอเว้นเก็บค่าน้ำ-ไฟรง.ถูกน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการหารือ แนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ว่า ภาคอุตสาหกรรม ไม่ได้มีการสรุปผลกระทบภาพรวมของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากส่วนใหญ่ ยังพอช่วยเหลือตนเองได้ และต้องการช่วยเหลือประชาชนมากกว่า อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบางราย ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ต้องหยุดการผลิตชั่วคราวและมีบางส่วนที่แรงงานไม่สามารถเข้าทำงานในพื้นที่ได้ แต่ก็ยังคงจ่ายค่าจ้างตามปกติ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า จะลงไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนเรื่องของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย ทางกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ จะลดค่าซ่อม อะไหล่ และค่าแรง ให้ร้อยละ 30

นอกจากนี้ทางภาคอุตสาหกรรม ต้องการขอความร่วมมือจากภาครัฐ ในการเจรจากับกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องของค่าไฟฟ้าและน้ำประปา โดยขอให้ยกเว้นการจัดเก็บตั้งแต่เดือนกันยายน จนถึงสิ้นปีนี้ ให้กับหน่วยงานที่ต้องหยุดกิจการชั่วคราว