ผู้ว่าร้อยเอ็ดเผยริมฝั่งน้ำชีกระทบที่สุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมสื่อสารมวลชน พบหัวหน้าส่วนราชการ ที่ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เมืองร้อยเอ็ด โดยการนำเสนอข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมระดับ น้ำที่จะเดินทางจาก จ.ชัยภูมิ ตามลำน้ำชีถึง จ.ร้อยเอ็ด อีก 10 - 15 วันข้างหน้า ซึ่งลำน้ำมูลที่ไหลผ่าน จ.ร้อยเอ็ด ที่อำเภอสุวรรณภูมิ โพนทราย ด้าน จ.ร้อยเอ็ด ตอนล่าง วันนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 15 อำเภอ 130 ตำบล 1,398 หมู่บ้าน พื้นที่ภาคการเกษตรกรนาข้าว 164,000 ไร่ สาธารณูปโภค ถนนหนทาง และสะพานอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ริมฝั่งลำน้ำชีจาก อ.จังหาร เชียงขวัญ โพธิ์ชัย ธวัชบุรี ทุ่งเขาหลวง เสลภูมิ อาจสามารถ และ พนมไพร ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด