สันติฝากพณ.ดูสินค้าไม่ให้ขึ้นราคา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง ปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ว่า เท่าที่ได้รับรายงานกระทบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไม่มาก มีบางอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ นายสันติ กล่าวว่า ทาง ส.อ.ท. อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบ เพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นการเร่งด่วน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เกิดภาวะน้ำท่วมจะเน้นไปทางพืชผลทางการเกษตร โดยมีกว่า 2 ล้านไร่ ที่กระทบค่อนข้างมาก ซึ่งขณะนี้เร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ปีนี้ เพราะเป็นช่วงปลายปี โดยจะเห็นผลในปีหน้า

ดังนั้น จีดีพี ปีนี้ คงเป็นไปตามเป้าหมายเติบโตอย่างน้อย ร้อยละ 6-7ส่วนปัญหาน้ำท่วม ที่กระทบต่อพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งสรุปสถานการณ์ต่อพืชผลทางการเกษตรว่า ปีหน้าจะเป็นอย่างไร โดยคาดว่า ปีหน้าข้าวอาจจะเกิดการขาดแคลน และส่งผลให้ราคาสูงขึ้น