เจ้าพระยาหนุนท่วมท่าช้างกทม.เร่งกั้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศบริเวณท่าเรือข้ามฟากท่าช้าง ในช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูงในวันนี้ น้ำได้เอ่อล้นท่วมบริเวณแผงขายสินค้า ด้านหน้าทางเข้าท่าเรือข้ามฟาก แต่ยังคงมีประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ใช้บริการเรือหลวงเจ้าพระยา และเรือข้ามฟากตามปกติ ขณะเดียวกัน บริเวณด้านในของท่าเรือ ซึ่งติดกับแม่น้ำเขจ้าพระยา ยังคงมีร่องรอยของน้ำเอ่อล้นเข้ามา โดยสังเกตได้จากพื้น ที่มีเศษวัชพืชกระจายทั่วทั้งบริเวณ

อย่างไรก็ตาม แม้ก่อนหน้านี้ กรุงเทพมหานคร นำกระสอบทรายมากั้นตลอดแนว เพื่อป้องกัน ซึ่งสามารถบรรเทาได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีน้ำซึมออกมา ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลง จนไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่สัญจรไปมาแล้ว