ประกันสังคมปล่อยกู้ช่วยน้ำท่วม5หมื่นล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุธรรม นทีทอง โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม ได้เตรียมปล่อยกู้วงเงิน 10,000 ล้านบาท แก่ผู้ประกันตน ในภูมิลำเนาเขตพื้นที่ 23 จังหวัด นำไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย โดยสามารถกู้ได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.5 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี จากนั้นจะคิดดอกเบี้ยลอยตัว อีกทั้ง จะขยายระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบของสถานประกอบการออกไป 4 งวด ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2553 และให้เริ่มนำส่งเงินสมทบได้ ในเดือนมกราคม 2554

สำหรับ รายงานยอดลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ ล่าสุด มีรายงานเพียง 6 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก และชัยนาถ รวม 67,231 คน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ แจ้งเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานได้ที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศ