ส่งออกโวยธปท.เกียร์ว่างไม่แก้บาทแข็ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ประธานสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 นี้ สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือฯ จะหารือกับนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยเตรียมเสนอให้ ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งออก จากผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า หาก ธปท. รับหลักการที่เสนอแล้ว ก็จะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้ง กรมศุลกากร กรมสรรพากร และ กระทรวงการคลัง ต่อไป

โดยยอมรับว่า เงินทุนไหลเข้า เกิดขึ้นทั้งภูมิภาค แต่ท่าทีของ ธปท. ในบางครั้ง ต้องมีความชัดเจน ไม่ควรปล่อยไป โดยไม่ทำอะไรเลย ซึ่งที่ผ่านมา พบว่า หลายประเทศต่างออกมาแสดงท่าทีของตนเองเช่นกัน แต่ต้องยอมรับว่า กระแสเงินไหลเข้า คงจะไม่สามารถกั้นได้ ดังนั้น เราจึงต้องมาปรับกระบวนการทั้งหมดเพื่อต่อสู้ และให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องหาวิธีลดต้นทุนการส่งออกสินค้าลง