พณ.เตรียมของบ1,600ล.ช่วยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ในวันนี้กระทรวงพาณิชย์ จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในส่วนของภาคธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย รวม 32 จังหวัด โดยให้ปรับปรุงวงเงินสินเชื่อ จากโครงการเรนโบว์โปรเจกต์ ซึ่งเป็นวงเงินที่มีอยู่แล้ว ทั้งหมด 1,600 ล้านบาท ไปช่วยเหลือภาคธุรกิจ SME ทั้งที่มีอยู่แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการธุรกิจ โดยได้เปิดสายด่วน 1570 ให้แสดงความจำนง ขอรับความช่วยเหลือด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของตัววงเงิน ที่จะนำไปช่วยเหลือนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของธุรกิจนั้นๆ