สื่อนอกตีข่าวมาตรการรับมือน้ำท่วมกทม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานของสื่อดังกล่าว ได้เผยว่า น้ำเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ก่อนส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในหลายๆ จังหวัด และทำให้ประชาชน หลายพันหลังคาเรือน ประสบปัญหาน้ำท่วมทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พร้อมทั้งระบุว่า จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้มากที่สุด

นอกจากนี้ สื่อดังกล่าวได้เผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้เตรียมกระสอบทราย 200,000 ถุง ไปวางเรียงเป็นคันกั้นน้ำ และสร้างสะพานไม้ชั่วคราว ให้กับชุมชน 27 แห่ง เพื่อให้ประชาชนในข้ามหนีน้ำบนถนน รวมถึง การเตรียมเครื่องสูบน้ำมากกว่า 1 พันเครื่อง พร้อมกับ เตรียมโรงเรียน, วัด และมัสยิดใน 13 เขต กรณีที่จำเป็นต้องมีการอพยพ