พณ.สั่งตรวจฉวยขึ้นราคา-ตุนสินค้าทั่ว ปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าจาสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าในพื้นที่ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยพบว่า ปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ยังมีปริมาณเพียงพอไม่พบการกักตุน หรือฉวยโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภค โดยได้สั่งการให้การค้าภายในจังหวัดติดตามตรวจสอบราคาสินค้าขายปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค ของแต่ละจังหวัดเป็นรายวัน เพื่อป้องปรามไม่ให้มีการฉวย
โอกาสขึ้นราคา หรือกักตุนสินค้า โดยเฉพาะของใช้ประจำวัน อาทิ อาหารแห้ง ยารักษาโรค ซึ่งมีความต้องการใช้มากในขณะนี้ และหากตรวจสอบพบการฉวยโอกาส สร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมประชาชนผู้บริโภค ให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที