อภิรักษ์ประชุมหาแนวทางรับมือน้ำ26-28ต.ค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย กล่าวว่า การประชุมในวันนี้จะเป็นการกำชับข้อมูลจากทุกหน่วยงาน รวมถึงข้อร้องเรียนและหามาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อย่างเร่งด่วน ทั้งในเรื่องของการใช้เรือเข้าไปช่วยเหลือ ในการใช้กระสอบทรายกั้นน้ำ หรือ จะมีการหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
ในวันที่ 26-28 ต.ค. จะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนในปริมาณสูง รวมทั้ง จะหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี อนุมัติเพื่อให้จังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน จังหวัดละ 100 ล้านบาท เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสรัดกุม

นอกจากนี้ นายอภิรักษ์ ยังกล่าวอีกว่า ศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จะพยายามเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงทุกจุด โดยทำงานแบบบูรณาการร่วมทุกหน่วยงาน โดยประชาชน สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือมายัง สายด่วน 1111 ได้ตลอด 24 ช.ม.