ปภ.สรุปน้ำท่วม 31จว. 2.4 ล้านคนแย่-ดับ28

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ อุทกภัยประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2553 ว่า ระหว่างวันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2553 มีจังหวัด ประสบภัยทั้งสิ้น 31 จังหวัด 232 อำเภอ 1,750 ตำบล 11,572 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับ ความเดือดร้อน 828,443 ครัวเรือน จำนวน 2,488,594 คน มีพื้นที่การเกษตรได้รับความ เสียหาย 2,536,439 ไร่ โดยล่าสุด วันที่ 24 ตุลาคม สถานการณ์อุทกภัยยุติแล้ว 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด แต่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยทั้งสิ้น 28 จังหวัด
222 อำเภอ 1,723 ตำบล 11,504 หมู่บ้าน 828,298 ครัวเรือน 2,488,039 คน ได้แก่ จังหวัดพิจิตร ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว นครราชสีมา ปราจีนบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยภูมิ สระบุรี เพชรบูรณ์ นครนายก ศรีสะเกษ ตาก สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น นนทบุรี ปทุมธานี กำแพงเพชร นครปฐม อุทัยธานี สิงห์บุรี เชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดชลบุรี

นายวิบูลย์ ระบุว่า ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 28 ราย แบ่งเป็น จ.ระยอง 1 ราย จ.ตราด 1 ราย จ.สระแก้ว 1 คน จ.ลพบุรี 8 ราย จ.นครราชสีมา 6 คน จ.ชัยภูมิ 1 คน จ.บุรีรัมย์ 6 คน จ.สระบุรี 1 คน ขอนแก่น 3 คน และมีผู้สูญหาย 1 คนที่ จ.นครราชสีมา โดยเป็นบุคคลสัญชาติไทย 27 คน และกัมพูชา 1 คน