ครม.ไฟเขียว ขยายวงเงินฉุกเฉินช่วยน้ำท่วม

ครม.ไฟเขียว ขยายวงเงินฉุกเฉินช่วยน้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ว่า จากปัญหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ ที่ผ่านมา พบว่า หลายจังหวัดติดขัด เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงมีมติ ให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ขยายวงเงินฉุกเฉิน ทดรองราชการเพิ่มเติม ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ร้องขอ โดยมอบอำนาจอนุมัติให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง 200 ล้านบาท ปลัดกระทรวงการคลัง 500 ล้านบาท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 500 ล้านบาทขึ้นไป ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อช่วยเหลือประชาชน

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารนี้ กระทรวงมหาดไทย จะเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ในส่วนของทรัพย์สิน โดยจะมีการยกเว้นหลักเกณฑ์ที่ใช้ตามปกติ และนำภาพถ่ายดาวเทียม มาเป็นส่วนประกอบในการให้ความช่วยเหลือ