น้ำทะลักท่วมตลาดอินทร์บุรี ชาวบ้านใช้เรือแทนรถ

น้ำทะลักท่วมตลาดอินทร์บุรี ชาวบ้านใช้เรือแทนรถ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสิงห์บุรี (23 ต.ค.) ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ระบายน้ำลงในแม่น้ำเจ้าพระยา 3,000 ลบ.ม./วินาที ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากว่า 1,000 หลังคาเรือน ถูกน้ำท่วมพากันขนย้ายข้าวของหนีน้ำกันอลหม่าน

โดยเฉพาะในพื้นที่เขตตลาดสดอินทร์บุรี พื้นที่ราบลุ่มบางแห่งถูกน้ำท่วมระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร รถยนต์ทุกชนิดไม่ได้สามารถสัญจรผ่านได้  ชาวบ้านต่างพากันขนข้าวของหนีน้ำมากางเต๊นท์อาศัยอยู่บริเวณริมคลองชลประทาน ความยากลำบากในการเดินทางของประชาชนต้องใช้เรือพายเป็นพาหนะเท่านั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีต้องนำรถสุขาเคลื่อนที่มาจอดรถบริการประชาชน

ทางด้า่นต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี หน้าวัดโพธิ์ลังการ์ ชาวบ้านได้ช่วยกันทำแนวกระสอบทราย สูง 1 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร เพื่อป้องกันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่

ขณะที่ต.ปากบาง อ.พรหมบุรี  ชาวบ้านพร้อมด้วยนักศึกษาจากวิทยาเกษตรกรรมและเทคโนโลยีและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  รวมถึงเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของเทศบาลตำบลปากบางได้ร่วมกันตั้งกระสอบทรายสูงเพื่อเป็นแนวป้องกันน้ำท่วม