ร้อยเอ็ดจัดงานวันออกพรรษา กวนข้าวทิพย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เป็นประธานในงานประเพณีออก
พรรษาและกวนข้าวทิพย์ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งร่วมกับ อบจ. สถานศึกษา สถานที่ราชการต่างๆ และวัดคุ้มทั้งหมด 16 คุ้ม ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดงานประเพณีออกพรรษา เพื่อรักษาสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวไทย ให้คงสืบไว้ และจัดพิธีกวนข้าวทิพย์ ประดับประทีปโคมไฟและประกวดสรภัญญะ ของเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งผลการประกวดสรภัญญะประเภทประชาชนคุ้มวัดป่าเลไลย์ ได้ที่ 1 และวัดราชดิษฐ์ ได้ที่ 2 วัดเอราวัณ ได้ที่ 3 รวมทั้ง ประเภทรุ่นนักเรียนนักศึกษา อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนประชาพัฒนา โรงเรียนวาปีปทุม โรงเรียนธวัชบุรีศึกษาสงเคราะห์