กองทัพไทยมอบทุนการศึกษาชายแดนใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พล.อ.อภิชัย พิณสายแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อม พล.อ.ณัฐพลชัย วิเศษสินธุ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพบก และคณะ ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมเป็นเกียรติ และให้การต้อนรับ สำหรับการมอบทุนการ
ศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ กรมกิจการพลเรือนทหาร ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม จำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 47,000 บาท และจากมูลนิธิชิน โสภณพณิช จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 98,000 บาท รวมทั้งสิ้น 15 ทุน เป็นเงิน 145,000 บาท