รถไฟเหนือ-อีสานงดวิ่ง-น้ำท่วมรางหลายจุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า สถานการณ์น้ำท่วมในวันนี้ ได้ส่งผลกระทบทางรถไฟ ในจังหวัดต่างๆ ลพบุรี สระบุรี และ นครราชสีมา โดยสายตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างสถานีหินซ้อน-แก่งเสือเต้น จ.สระบุรี - ลพบุรี ซึ่งมีน้ำท่วมสูงกว่า 1.40 เมตร การรถไฟฯ ประกาศหยุดเดินรถ ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.ที่ผ่านมา ส่วนสถานีบ้านเกาะ-หนองแมว จ.นครราชสีมา น้ำท่วม 25 เซนติเมตร ประกาศปิดเส้นทางตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. และสถานีโนนสูง-บ้านดุงพลอง จ.นครราชสีมา น้ำท่วม 25 เซนติเมตร ประกาศปิดเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.เป็นต้นมา ส่วนสายเหนือ สถานีบ้านป่าหวาย-ลพบุรี น้ำท่วม 1.40 เมตร ประกาศปิดเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.เป็นต้นมา

โดย ผู้บริหารการรถไฟฯ ประเมินจะต้องประกาศงดการเดินรถไฟต่อไปอีก คือ สายหนองคาย ทั้งเที่ยวขึ้นเที่ยงล่อง 11 ขบวน ส่วนสายเหนืองด 16 ขบวน