ทหาร ฝ่ายปกครอง เร่งเข้าช่วย ปชช.น้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่ทหาร พลเรือน ฝ่ายปกครอง ยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอทางตอนใต้ของเชียงใหม่ ทั้งแม่วาง ฮอด ดอยเต่า แม่แจ่ม สันป่าตอง จอมทองโดยล่าสุด มีผู้ประสบภัยทั้งหมด 9,701 ครัวเรือน เกือบ 26,000 คน ที่ได้รับความเดือดร้อน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ 20 ถึงปัจจุบัน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 8 อำเภอ 31 ตำบล 144 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 26,558 คน สิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นถนน 26 สาย สะพาน 8 แห่ง ท่อระบายน้ำ เหมือง ฝาย พนังกั้นน้ำชำรุดเสียหาย อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ ได้ให้ความช่วยเหลือมอบถุงยังชีพแล้ว 6,700 ชุด กระสอบทราย 18,000 ใบ เรือท้องแบน 4 ลำ และจะเร่งช่วยเหลือซ่อมแซม สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายต่อไป