SCBพักชำระหนี้3-6ด.ช่วยลูกค้าน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกมาตรการพิเศษผ่อนปรนเงื่อนไขสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย โดยพักชำระหนี้ หรือ วงเงินกู้พิเศษ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และวงเงินหมุนเวียนชั่วคราว เพื่อธุรกิจ รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอุทกภัย โดยลูกค้าชั้นดี ที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อธุรกิจรายย่อย (SSME) สามารถเลือกความช่วยเหลือได้ 2 แบบ คือ การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลาสูงสุด ไม่เกิน 6 เดือน หรือ ขอวงเงินกู้พิเศษ เพื่อการซ่อมแซมบ้านสูงสุด ร้อยละ 120 ของราคาประเมิน

ส่วนลูกค้าบุคคลประเภทสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคล สามารถขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถเลือกใช้สิทธิ์พักชำระเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน หรือ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน โดยธนาคารจะพิจารณายืดระยะเวลาการชำระหนี้ และเพิ่มวงเงินหมุนเวียน
ชั่วคราว เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้ด้วย สำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ธนาคารจะจัดที่พักอาศัยชั่วคราว และมอบเงินช่วยเหลือ เป็นกรณีพิเศษ พร้อมสวัสดิการซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน