น้ำท่วมพิมาย-อยุธยาเตรียมปล่อยน้ำบ่ายนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ศูนย์เฉพาะกิจ จ.นคราชสีมา แจ้งว่า ขณะนี้ ระดับน้ำที่ อ.เมืองยังอยู่ที่ 1.50 เมตร ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างช้าๆ อ.เฉลิมพระเกียรติ ระดับน้ำลดลง 10 ซ.ม. ขณะที่ อ.พิมาย ขณะนี้วิกฤติหนัก เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร และมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีก 50 ซ.ม.

โดยที่บ้านหนองไร่ มีประชาชนติดอยู่ภายในกว่า 80 ครัวเรือน ไม่สามารถเดินทางออกมาได้ เช่นเดียวกับ ที่ ร.พ.พิมาย ก็ไม่มีการรับผู้ป่วยนอกเพิ่ม แต่ได้มีการจัดทีมแพทย์ ออกดูแลรักษาผู้ป่วยแทน ส่วน ที่ ร.พ.มหาราช ขณะนี้ ระดับน้ำลดลง 10 ซ.ม. ยังคงท่วมสูงในระดับ 70 ซ.ม. ซึ่งระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลมาจาก น้ำจากลำน้ำมูลไหลเข้ามาในพื้นที่ ส่งผลให้ อ.บัวใหญ่ อ.ชุมพวง อ.ลำทะเมนชัย ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนทางด้าน จ.พระนครศรีอยุธยา ขณะนี้ที่ อ.ท่าเรือ ยังมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี 4 อ. ที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย อ.ท่าเรือ อ.นครหลวง อ.มหาราช และ อ.บางปะอิน ซึ่งมีระดับน้ำสูงกว่า 50 ซ.ม. และในช่วงบ่ายวันนี้ ชาวอยุธยา และ ชัยนาท ต้องเตรียมพร้อมรับมือ น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ที่จะทำการปล่อยน้ำจากเขื่อนจำนวน 2,800 ลบ.ม./ชั่วโมง ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมพร้อมรับมือ และอพยพประชาชนไปอยู่ที่สูงแล้ว

หน่วยเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา สรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ว่า ขณะนี้มีพื้นที่ ที่ถูกน้ำท่วมครบทั้ง 32 อำเภอแล้ว ประชาชนได้รับความเดือดร้อน แล้วกว่า 300,000 คน มีผู้เสียชีวิต 5 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วกว่า 450,000 ไร่ สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยมากที่สุด คือ อำเภอปักธงชัย อำเภอเมือง อำเภอโชคชัย อำเภอสูงเนิน และอำเภอพิมาย

ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง มีปริมาณน้ำที่เก็บอยู่ 314 ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าระดับน้ำกักเก็บ 62 ล้านลูกบาศก์
เมตร และมีแนวโน้มลดลง ส่วนเขื่อนลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำมากกว่า ระดับกักเก็บ 72 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำในเขื่อน
ลดลง เจ้าหน้าที่ทำการเปิดประตูระบายน้ำ และล้นสปริงเวย์ 5.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

สำหรับปริมาณน้ำท่วมขัง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หลายพื้นที่ มีระดับน้ำลดลง ทั้งอำเอภปักธงชัย และ อำเภอเมือง แต่ที่อำเภอพิมาย ระดับน้ำยังท่วมขังเต็มพื้นที่ทั้ง 12 ตำบล

ทั้งนี้ น้ำก้อนใหญ่ที่ไหลบ่า จากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เข้าท่วมอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความเสียหาย ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก และขณะนี้ น้ำก้อนใหญ่ ยังได้ไหลบ่าออกทางใต้ของแม่น้ำป่าสัก ท่วมตลาดสด ของหมู่บ้านตีมีดอรัญญิก สูงกว่า 70 ซ.ม. กระแสน้ำ ยังไหลข้ามถนนสายนครหลวงท่าเรือ เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน สร้างความเสียหายและน้ำก้อนนี้ จะไหลบ่าถึงปราสาทนครหลวงโบราณสถานเก่าแก่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอยุธยา พบว่า ระดับน้ำก้อนใหญ่ ได้ไหลบ่าสูงกว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก ที่อำเภอนครหลวง กว่า 2 เมตร เตือน ประชาชนน้ำจะท่วมสูงขึ้นอีก