DSIสั่งฟ้องทุจริตนมโรงเรียนเชียงใหม่3ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ เปิดเผยว่า ทางดีเอสไอ ได้มีคำสั่งฟ้องคดีทุจริตโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่พนักงานสอบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดหานมโรงเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล (อบต.)ในพื้นที่ อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.ดอยเต่า อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พบว่ามีการร่วมกัน เข้าเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่บริษัทเอกชนรายหนึ่งรายใด ให้ได้เป็นผู้ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐ อันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ อันเป็นการกระทำความผิดฐาน ร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือฮั้วประมูล

ด้าน พ.อ.ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ เปิดเผยว่า สำหรับผู้ต้องหา 3 ราย ที่ดีเอสไอสั่งฟ้องและส่งสำนวนให้อัยการฝ่ายคดีพิเศษพิจารณาสั่งฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลฐานฮั้วประมูลนมโรงเรียน ประกอบด้วย นายโสภณ ใจจันทร์ เจ้าของ หจก.เชียงใหม่โสภณพาณิชย์ นายอินสม นาระต๊ะ และนายณัฐภูมิ ขันคำ ซึ่งเป็นพนักงานของ หจก.เชียงใหม่โสภณพาณิชย์ ซึ่งภายหลังดีเอสไอ ได้สอบสวนพบว่า หจก.เชียงใหม่โสภณพาณิชย์ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม จากผู้ผลิตหลายราย เข้ารับช่วงในการประมูลจัดหานมโรงเรียนให้กับ อบต.หลายแห่งใน จ.เชียงใหม่ โดยการสอบสวนพบความผิดการทุจริตฮั้วประมูลและจัดส่งนมโรงเรียนที่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐานให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นหลายแห่ง ให้กับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตฮั้วประมูลนั้น ดีเอสไอ จะเร่งสอบสวนขยายผลต่อไป