แรงงาน-พม.เตรียมระดมช่วยผู้ประสบภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดทำโครงการจ้างงานเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้มีรายได้หลังน้ำลด โดยให้ค่าแรง 150-180 บาท/คน/วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการให้สำนักงานแรงงานจังหวัด ประเมินความเดือดร้อน และพิจารณาโครงการว่าจะใช้งบประมาณเท่าใด และจ้างงานอะไรบ้าง ทั้งนี้การจ้างงานจะมีระยะเวลาประมาณ 30-45 วัน รวมทั้งมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมอาชีพและประสานกรมการจัดหางาน ช่วยจัดหาตำแหน่งงาน ให้กับผู้ประสบภัยที่ไม่มีงานทำหรือผู้ที่ไร่นาเสียหาย ให้มีรายได้ไปก่อน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รายงานตัวเลขแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เข้ามาแล้ว 7.2 หมื่นคน

ด้าน นายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า พม.ได้ประกาศมาตรการเยียวยาหลังน้ำลดจะสนับสนุนงบซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุหลังละ 1 หมื่นบาท และซ่อมบ้านผู้พิการหลังละ 2 หมื่นบาท รวมทั้งลูกค้าโครงการบ้านเอื้ออาทรบ้านเกาะ จ.นครราชสีมา และโครงการบ้านเอื้ออาทรโนนสะมอ จ.ชัยภูมิ ที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ สามารถขอผ่อนผันการชำระค่าเช่าซื้อได้ 4 เดือน