ยอดขายรถยนต์กย.เพิ่มขึ้นจากสค.ร้อยละ3.86

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือน ก.ย. 2553 มีจำนวน 68,261 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค. 2553 ร้อยละ 3.86 และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 40.3 เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศมีทิศทางดีขึ้น

อีกทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีขึ้นติดต่อกันหลายเดือน โดยยอดขายรถยนต์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือน ก.ย. มียอดขายแล้ว 556,349 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 51.8 โดยมูลค่าการส่งออกรถยนต์นับจากต้นปี ถึงเดือน ก.ย. มีมูลค่า 438,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 68.9