ปธ.กมธ.พม.วอนรัฐช่วยคนพิการน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางยุวดี นิ่มสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กและเยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และ นายมณเฑียร บุญตัน รองประธานคณะกรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมการด้านคนพิการ ได้ร่วมแถลงข่าวถึงปัญหาการช่วยเหลือคนพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วม หลายจังหวัดทั่วประเทศในขณะนี้ โดย นายมณเฑียร กล่าวว่า คนพิการ มักเป็นคนสุดท้ายที่ได้รับรู้ข่าวสาร และเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับการช่วยเหลือ ทั้งนี้จึงขอเรียกร้องไปยังภาครัฐและหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้เห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้พิการอย่างถูกวิธี และเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้จัดทำหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 1 หมายเลข ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้โทรไปขอความช่วยเหลือด้วย

ทางด้าน นางยุวดี กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้พิการนั้น ควรได้รับการช่วยเหลือหลังประสบภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้านเรือน รวมถึง การช่วยเหลือด้านปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้การดำรงชีพของผู้พิการ ได้รับความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป