กรณ์ให้ธ.รัฐปล่อยกู้ดบ.ต่ำช่วยน้ำท่วม

กรณ์ให้ธ.รัฐปล่อยกู้ดบ.ต่ำช่วยน้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังเกิดปัญหาอุทกภัย ในหลายจังหวัด ทางกระทรวงการคลัง ได้มีมาตรการในการให้ธนาคารของรัฐทั้ง 6 แห่ง พร้อมทั้งธนาคารกรุงไทย ให้การช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบ สามารถได้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ รวมทั้งมีการอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม และการยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ ด้านเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ หากมีการทำประกันรายได้กับรัฐบาล จะได้รับส่วนต่าง ในการประกันรายได้ แม้ผลผลิตจะได้รับความเสียหายทั้งหมด ส่วนเกษตรกรที่เสียชีวิต 2 ราย ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ทางธนาคารได้ตัดหนี้เป็น 0 เพื่อช่วยลดภาระของญาติผู้เสียชีวิต

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ยังไม่สามารถประเมินได้ แต่หากเข้าสู่สภาวะปกติ ทางรัฐบาลก็มีความพร้อมในการเข้าดูแลเพื่อฟื้นฟูความเสียหายในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งจะเร่งรัดโครงการทำประกันภัยแล้ง และภัยน้ำท่วม เพื่อลดผลกระทบให้กับเกษตรกร