นายกฯ เตรียมลงพื้นที่น้ำท่วม จ.ลพบุรี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางออกจากบ้านพักไปยังจังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ พร้อมตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการประสบภัยปัญหาน้ำท่วม โดยนายกรัฐมนตรี มีกำหนดการ ในเวลา 10.00 น. ตรวจเยี่ยมที่บริเวณอำเภอบ้านหมี่ ขณะที่ 11.00 น. ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วม ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในพื้นที่อำเภอเมือง หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และในเวลา 16.00 น. มีภารกิจเข้าเฝ้าทูลละออง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในองค์พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในบรมมหาราชวัง และในเวลา 16.30 น. เข้า เฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพระราชทานเลี้ยงน้ำชา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล และเชิญชวนดื่มถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพิธีพระราชทานเลี้ยง น้ำชา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ขณะนี้ต้องติดตามว่า รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด เพราะมีน้ำท่วมในหลายจังหวัด